GIỚI THIỆU

Chúng tôi thực hiện dịch vụ vận chuyển hàng hóa trên toàn quốc bằng đường bộ, đường hàng không, đường biển với mọi tuyến đường theo nhu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi còn có nhiều dịch vụ vận chuyển khác để phục vụ khách hàng.

Công ty tập trung vào các dịch vụ chính: freight forwarding (đường biển, đường bộ, đường hàng không), và dịch vụ phụ trợ (thủ tục hải quan, chứng từ).

plane-loading-bar
Hàng không
ship-loading-bar
Đường thủy
truck-loading-bar
Đường bộ
warehouse-loading-bar
Kho, bãi
headset-loading-bar
Hàng dự án

0

HÀNG KHÔNG

0

ĐƯỜNG THỦY

0

ĐƯỜNG BỘ

0

THEO YÊU CẦU

ĐỐI TÁC

snapedit 1719118156717
sponsor 2 1
sponsor 3 1
sponsor 4 1
snapedit 1719119404501
snapedit 1719119397153